Het vele in het ene

De Keizerin vroeg eens aan een van haar raadsheren of hij haar misschien een praktische en eenvoudige demonstratie kon geven van de relatie van het ene met het vele, van God met zijn schepselen en van het ene schepsel met het andere.
De raadsheer ging aan de slag en richtte een van de paleiszalen zo in dat er acht grote spiegels stonden opgesteld in de acht windrichtingen. Vervolgens liet hij nog een spiegel aan het plafond bevestigen en een op de vloer plaatsen. In het midden van de zaal liet hij een kaars aan het plafond ophangen.
Toen de keizerin de zaal betrad stak de raadsheer de kaars aan.
De keizerin riep uit: “Wat prachtig. Wat mooi.”

De raadsheer wees haar op de weerspiegeling van de vlam in elk van de tien spiegels en zei:
“Ziet u, majesteit, dit demonstreert de relatie van het ene met het vele, van God met elk van zijn schepselen.”
De keizerin zei: “Inderdaad, meester. Maar wat is nu de relatie van elk schepsel met de anderen?’
De raadsheer antwoordde: “Ziet u, majesteit, hoe elke spiegel niet alleen de vlam in het centrum weerspiegelt maar hoe elke spiegel ook de weerspiegelingen weerspiegelt van de vlam in alle spiegels, totdat alle spiegels niets anders meer laten zien dan een oneindig aantal vlammen? Alle reflecties zijn onderling identiek. In een bepaalde zin zijn ze onderling verwisselbaar, in een andere zin heeft ook elk van die vlammen een uniek bestaan. Dit laat de ware relatie zien van elk wezen tot zijn naaste, tot alles wat bestaat. Uiteraard moet ik u, majesteit, erop wijzen,” ging de raadsheer verder, “dat deze voorstelling slechts een ruwe schematische en statische benadering is van de werkelijke toestand in het universum, aangezien het universum onbegrensd is en daarin alles in een eeuwigdurende ulti-dimensionale beweging is.”

Vervolgens dekte de meester één reflectie van het oneindige aantal reflecties van de vlam toe en liet daarmee zien hoe elke ogenschijnlijk onbeduidende tussenkomst zijn weerslag had op het hele organisme van onze wereld.

Meer verhalen vind je op de website Zinnige Verhalen