terugblik op de Alles-is-andersdienst van 25 september 2022

29 september 2022

Het thema “Vrijmetselarij en de kerk” was kennelijk voor veel mensen een goede reden om naar de Heul te komen; de “opkomst” was ouderwets groot.
Namens de commissie werden we welkom geheten. Daarna opende Gerrit van de Merwe de samenkomst volgens de rituelen van de Vrijmetselarij met het lezen van Johannes 1, 4 en 5: “In het woord was leven en het leven was het licht der mensen”
Bij het aansteken van de Paaskaars: “en het Licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen”.
Dat waren heel herkenbare rituelen voor ons.

In de dialoog die door Onno Albada en Gerrit was voorbereid, werd duidelijk welke uitgangspunten voor een Vrijmetselaar van belang zijn: introspectie, werken aan jezelf, beter mens worden. Dit is een doorgaand proces, dat niet stopt bij de verschillende initiatie momenten. Gerrit gaf daarna aan de hand van vragen verdere uitleg. Hij vertelde over de betekenis van de verschillende symbolen( Bijbel, passer, winkelhaak en schietlood) en mythen. Hij vertelde over de verschillende ruimten, en de handelingen die daar plaats vinden. Ruimtes kun je vergelijken met kathedraal bouwen, zoals je zelf ook bezig bent te schaven aan de ruwe steen die hoeksteen mag worden.

Eén van de ruimten is bedoeld om te compareren; het met elkaar in gesprek gaan zonder in discussie te gaan over wie gelijk heeft. Binnen de Vrijmetselarij is respect voor de ander een groot goed, net als mildheid en vergevingsgezindheid belangrijke waarden zijn.

Na de uitleg werden er veel vragen gesteld, de interesse was bijzonder groot. Het was een bijzondere ervaring om op deze manier kennis te maken met de Vrijmetselarij.
Hank Schuitmaker

Helaas zijn er van deze dienst geen opnames gemaakt. Na afloop kregen alle bezoekers van deze bijeenkomst een roos met bijgevoegd kaartje uitgereikt.

.

Terug naar nieuws overzicht

»